Akut/skyddsplacering – trygghet när krisen är akut

 

Prästgården tar emot akuta placeringar och skyddsplaceringar när som helst på dygnet! 

 

Trygg och stabil boendemiljö

Prästgården tar emot akuta placeringar med kort varsel när som helst under dygnet. Syftet med akuta placeringar är att barn, ungdomar och vuxna klienter ska ges en trygg och stabil boendemiljö under begränsad tid.

Erfaren personal dygnet runt

På enheten Prästgården finns alltid personal dygnet runt och möjlighet till krissamtal. Personalen har även tidigare erfarenhet av att finnas som stöd vid polisförhör eller läkarbesök i samband med placeringen.

Delaktighet och matchning med övriga boende

Det är angeläget för klienterna och för deras rätt till delaktighet och förutsägbarhet att förutsättningarna för placeringen görs upp i ett tidigt skede. För att matchningen mellan klienterna skall bli bra vill föreståndaren ha så omfattande information som möjligt om den klient som är aktuell för placering. Detta för att sedan kunna överväga möjligheten att ta emot utifrån den aktuella klientens individuella behov kontra de barn som redan bor på Prästgården.

Vidare till utrednings- eller behandlingsplacering

Det är även möjligt att en akutplacering övergår till en utredningsplacering alternativt behandlingsplacering i ett senare skede. Uppdragsgivarna kan vid förfrågan ta del av de observationer som gjorts under placeringstiden.