Akut/skyddsplacering –trygghet när krisen är akut

 

 

Södra Villan  HVB |  Akutplacering Södra Villan HVB  |  Utredningsplacering Södra Villan HVB | Behandlingsplacering Södra Villan HVB  |  Undervisning  |  Utslussning

Södra Villan tar emot akuta placeringar och skyddsplaceringar när som helst på dygnet! 

 

Trygg och stabil boendemiljö

En akutplacering på vår enhet Södra Villan erbjuder en trygg och stabil boendemiljö för barn, ungdomar och vuxna under en begränsad tid. Målsättningen är att en akutplacering inte ska vara längre än 14 dagar.

Erfaren personal dygnet runt

På Södra Villan finns alltid personal och möjlighet till krissamtal dygnet runt. Personalen har även erfarenhet av att finnas med som stöd vid eventuella polisförhör eller läkarbesök i samband med placeringen.

Delaktighet och matchning med övriga boende

Det är angeläget för klienterna och för deras rätt till delaktighet och förutsägbarhet att förutsättningarna för placeringen görs upp i ett tidigt skede. För att matchningen mellan klienterna skall bli bra vill föreståndaren ha så omfattande information som möjligt om den klient som är aktuell för placering. Detta för att sedan kunna överväga möjligheten att ta emot utifrån den aktuella klientens individuella behov kontra de barn och familjer som redan bor på Södra Villan.

Vidare till utrednings- eller behandlingsplacering

Det är även möjligt att en akutplacering övergår till en utredningsplacering alternativt behandlingsplacering i ett senare skede. Uppdragsgivarna kan vid förfrågan ta del av de observationer som gjorts under placeringstiden.