Vi söker familjehem

Vi söker familjehem i Värmland, Dalarna och Örebro län med omnejd, tidigare erfarenhet är önskvärd, intresserade som vill bli familjehem i samarbete med Platea kommer först att få ett hembesök, under detta besök får ni chansen att ställa frågor och vi pratar om vad uppdraget kan innebära.

Nödvändiga dokument kommer därefter att begäras in tillsammans med referenser. Nu inleds själva utredningen av familjehemmet utifrån Socialstyrelsens riktlinjer med start genom bedömningsmetoden BRA-fam.

Familjen får gå en grundutbildning som heter “Ett hem att växa i” om man inte har denna utbildning sen tidigare, utbildningen syftar till att förbereda familjen inför kommande familjehemsuppdrag.

Vi söker familjer alternativt ensamstående med olika erfarenheter, utbildningar, språk- och kulturkompetens för att kunna erbjuda socialtjänsten en stor bredd i matchningen. Framförallt söker vi just nu hem som kan ta emot lite äldre barn och unga med olika behov. Läs mer

Ring eller mejla en av våra Familjehemskonsulenter

 

Familjehemskonsulenter

Linda E

Linda E

Linda F

 

Familjehemskonsulent
Ansvarar för kontakter med
socialtjänst och myndigheter.

Kontakt: 0563-121 77
linda@platea.se

Familjehemskonsulent

kontakt: 0563-120 75
linda.f@platea.se

Kontakta oss