För socialsekreterare

 

 

 

Vårt uppdrag

Platea arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Tillsammans med dig som socialsekreterare utformar vi placeringen efter klientens individuella behov och förutsättningar.

Bra kost

Den mat som serveras på Platea är hemlagad och vi är noga med vilka matvaror vi köper, det innebär att vi helst köper ekologisk närproducerad mat, grödor som odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO samt att köttvaror kommer från djur som levt ett bra liv hos bönder som haft en bra arbetsmiljö.

Underlätta för dig och utveckla din klient

Vi är flexibla när det gäller att få till stånd bra lösningar, som ger goda förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för din klient. Dessutom strävar vi efter att underlätta ditt arbete. Använd gärna vår sida riktad till barn och unga för att visa vad Platea är:

knapp-barn

Resurs för dig och din klient

Vårt mål är att finnas till både för våra klienter och för våra socialsekreterare. Du kan använda oss som resurs och ringa oss i konsulterande syfte. Det kan till exempel vara om du vill diskutera något med någon av oss, som har en annan yrkeskompetens eller erfarenhet än du själv har.

 

För placeringsförfrågan Ring  tel. 0563-120 30 vxl

 

Referenser

 

Kontakta oss