Till föräldrar med barn
eller ungdomar hos oss

 

 

Stöd och hjälp i en svår situation

Det är ofta en svår upplevelse att skiljas från sitt barn när det ska flytta till ett behandlingshem. Man kan känna maktlöshet, förtvivlan och saknad. Då är det viktigt att få stöd och hjälp av dem som är inblandande. Om du inte placeras tillsammans med ditt barn, vill vi alltid att det ska ingå i vårt uppdrag att ge det stödet.

Kontakten förälder – barn

Kontakten mellan barn och föräldrar är viktig. Med utgångspunkt i ditt barns behov och intresse, arbetar vi därför aktivt med att underlätta den kontakten om det är möjligt. Du kan i vissa fall få bo en tid hos oss tillsammans med ditt barn, för att ge tid till ett vardagsliknande umgänge.

Det betydelsefulla nätverket

De som står barnet närmast, det sociala nätverket, föräldrar, syskon och anhöriga samt andra personer, som är betydelsefulla, är viktiga för barnets utveckling. Det är de som i fortsättningen kommer att finnas vid barnets sida på ett eller att sätt. Därför måste det alltid tas hänsyn till vilka dessa personer i nätverket är. Vanligtvis är det föräldrarna, och därför är det centralt att främja relationen till dessa och lyfta upp det som fungerar bra.

Ta del av planeringen

Det är ditt barns egna behov som avgör hur tiden hos oss ska planeras. Om det är möjligt har du rätt att ta del av planeringen, och du har också rätt att säga vad du tycker om den.

Bra kost

Den mat som serveras på Platea är hemlagad och vi är noga med vilka matvaror vi köper, det innebär att vi helst köper ekologisk närproducerad mat, grödor som odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO samt att köttvaror kommer från djur som levt ett bra liv hos bönder som haft en bra arbetsmiljö.

Stöd vid hemflytt

Om ditt barn ska flytta hem igen efter tiden hos oss, och det ingår i vårt uppdrag, arbetar vi med hela familjen för att hemkomsten ska bli så bra som möjligt. Det kan vara hjälp med att återskapa vardagsrutiner, men även att skapa nya förhållningssätt. Avsikten är att behålla och understödja den utveckling och de förändringar, som skett med ditt barn under placeringstiden.

Rättigheter och skyldigheter

Här kan du läsa vad Inspektionen för Vård och Omsorg skriver till dig som har ett barn som bor i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende om vad som gäller för vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter.