Länklista

Här följer länkar till intressanta publikationer och hemsidor för oss som arbetar med barns rätt, HVB-verksamhet, Metoder mm

foraldraboken

 

 

 

 

Föräldraboken

BRIS

Föräldraboken finns för nedladdning på BRIS hemsida, den finns på flera språk samt även på lättläst svenska, tryck på länken under bilden för att komma till BRIS nedladdningssida.

2015-BBIC Metodstöd

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 BBIC Metodstöd

Socialstyrelsen

nya BBIC

 

 

 

 

 

 

 

 

BBIC, ny reviderad version 2015

Socialstyrelsen

2013-3-1-1

 

 

 

 

 

Ett hem att växa i – 
För familjehemmet

Socialstyrelsen

 

 

barn_och_unga_i_HVB och familjehem

 

 

 

 

 

Barn och unga i
familjehem och
HVB.
-Socialstyrelsen

 

handläggning_och_dokumentation

 

 

 

 

 

Handläggning och
dokumentation inom
socialtjänsten.
-Socialstyrelsen

skapa_en_grund_för_evidensbaserad_praktik

 

 

 

 

 

Att skapa en grund
för evidensbaserad
praktik.
-Socialstyrelsen

 

Att_leda_en_evidensbaserad_praktik

 

 

 

 

 

Att leda en evidens-
baserad praktik.
-Socialstyrelsen

 

 

Skärmavbild 2015-07-21 kl. 13.22.28

 

 

 

 

Vet du vilka rättigheter
du har?

För placerade på HVB-hem.
finns på 14 språk!

 

2013-1-2_omlag

Placerade barns skolgång
och hälsa

Socialstyrelsen

 

 

[/one_half_last]