Personal

Platea har i dagsläget 34 anställda och utöver dessa ett antal timvikarier. Behandlingsassistenterna har varierande utbildning, det finns lärare, socialpedagoger, socionomer, beteendevetare, behandlingsassistenter, barnskötare med påbyggnadsutbildning, undersköterskor. Alla i personalen är utbildade  MI (motiverande samtal), de flesta i personalen har utbildning i BBIC och några i personalen har utbildning i SARA och Patriark, posttraumatisk stressyndrom (PTSD), RePulse,  ART och Active Parenting. Nedan presenteras ledning, administration samt enhetspersonal på Platea.

 

Pernilla
Pernilla
pernilla@platea.se

Pernilla är en av grundarna till företaget Platea. Pernilla är dessutom ledamot i styrelsen för Svenska Vård, som är en branschorganisation som verkar för klienters rätt till likvärdig och bästa möjliga vård.

Birgitta
Birgitta
Föreståndare - birgitta.bergh@platea.se

Birgitta är Föreståndare på Platea och den som ansvarar för verksamheten på Plateas enheter. Birgitta är Auktoriserad Socionom med lång erfarenhet inom Socialtjänst och socialt arbete med barn och unga.

Rickard
Rickard
tf Enhetschef - rickard@platea.se

Rickard är tf Enhetschef  på enheten Prästgården. Rickard har en kandidatexamen i psykologi och är KBT-Terapeut.

Linda E
Linda E
Enhetschef - linda@platea.se

Linda E är Enhetschef  för enheten Maskrosen med öppenvård och familjehem. Linda är också Familjehemskonsulent, hon är utbildad socionom samt handledare för familjehemsutbildningen “Ett hem att växa i”.

Hanna
Hanna
Enhetschef - hanna.s@platea.se

Hanna är Enhetschef för enheten Södra villan, hon är utbildad socionom.

Ulrika
Ulrika
Behandlingsassistent
Anna J
Anna J
Behandlingsassistent
Maria
Maria
Utredare - maria.k@platea.se

 

Ida
Ida
Utredare - ida@platea.se

 

Helen
Helen
Behandlingsassistent
Lena
Lena
Behandlingsassistent
Petra
Petra
Behandlingsassistent
Liselotte
Liselotte
Behandlingsassistent
Mattias E
Mattias E
Behandlingsassistent
Josefin B
Josefin B
Behandlingsassistent
Jens
Jens
Behandlingsassistent
Tina
Tina
Behandlingsassistent
Jocke
Jocke
Behandlingsassistent
Stina L
Stina L
Utredare - stina@platea.se

Föräldraledig

Madelen
Madelen
Utredare - madelen@platea.se
Josefine S
Josefine S
Behandlingsassistent

Föräldraledig

Julia J
Julia J
Behandlingsassistent
Jimmy
Jimmy
Behandlingsassistent
Sofie
Sofie
Utredare - sofie@platea.se
Caroline
Caroline
Behandlingsassistent
Anna L
Anna L
Utredare - anna@platea.se

Föräldraledig

Per-Arne
Per-Arne
Kock
Lars
Lars
Behandlingsassistent
Ellen
Ellen
Behandlingsassistent
Johannes
Johannes
Behandlingsassistent
Mathias V
Mathias V
Behandlingsassistent