Utredningar som kan genomföras vid våra enheter

  • Social BBIC -utredning
  • Neuropsykiatrisk utredning
  • Psykologutredningar

 

Barns behov i centrum – BBIC

De sociala utredningar som utförs på våra enheter baseras på utredningssystemet BBIC (Barns Behov i Centrum). Vi strävar efter att BBIC skall genomsyra hela verksamheten och att varje klients individuella situation och behov prioriteras. BBIC ger oss även möjlighet erbjuda placerande socialtjänst ett material som kan användas av dem i deras fortsatta arbete, och även är användbart och tydligt i de ärenden som avgörs i domstol. Läs mer om BBIC

 

 

Utredningen

Utredningarna baseras i huvudsak på samtal med klienten, och i viss mån samtal med vårdnadshavare, samt observationer från vistelsen. Utredningarna utgår från det uppdrag vi erhållit från ansvarig socialsekreterare. En utredning varar i regel tolv veckor från och med att ett skriftligt uppdrag inkommit från placerande socialtjänst. Under dessa tolv veckor arbetar utredarna ett flödesschema samt efter en utredningsplan där man veckovis arbetar med olika fokusområden utifrån BBIC´s behovsområden. Under hela utredningstiden går utredarna i handledning hos Plateas Verksamhetsledare samt i extern handledning.

 

Verktyg och teori

Utredarteamet besitter olika kompetenser och har en lång samlad yrkeserfarenhet inom socialt arbete. Förutom universitetsexamen har utredarna utbildning inom:

  • Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi
  • Dialektisk beteendeterapi
  • BBIC
  • Active Parenting (Aktivt föräldraskap)
  • Repulse
  • MI (Motiverande samtal)

I utredningsarbetet använder utredarna sig av en rad olika teorier, vilka beror på uppdraget från socialtjänst. Exempel på teorier som används i utredningsarbetet är Bowlbys anknytningsteori och systemteori.

 

Utredningstid tolv veckor – möjlighet till tidigare utlåtanden

En utredning varar i regel tolv veckor från och med att ett skriftligt uppdrag inkommit från placerande socialtjänst. I samband med omedelbara omhändertaganden (LVU § 6) har vi möjlighet att, inom ramen för rådande tidsförhållanden, ge tidiga utlåtanden, som dock inte är lika omfattande som en utredning.

 

Legitimerade samarbetspartners

Platea samarbetar med leg. Psykolog som gör psykologutredningar och neuropsykiatriska utredningar.

Platea har samarbete med ett neuropsykiatriskt team, bestående av en legitimerad neuropsykolog, legitimerad läkare och sjukgymnast som på uppdrag från ansvarig  socialnämnd gör läkarundersökningar, psykologutredningar och neuropsykiatriska utredningar på såväl barn som föräldrar.