Skolgång

 

 

Skolgång i den kommunala skolan

När barnet får en plats på Platea, får det även omgående en plats i den vanliga, kommunala skolan, och börjar där i en liten grupp med elever enbart från Platea.

Planering och eventuellt stöd

En plan för den fortsatta skolgången tas fram av de inblandade. Om det behövs särskilda stödinsatser ges dessa av skolans specialister.

Vanlig klass vid längre vistelse

Om vistelsen på Platea blir långvarig och om det anses gynnsamt för utvecklingen, får eleven gå i en större klass. Ibland kan det vara endast i vissa ämnen och ibland fullt ut.

Dialog med skolan

Personalen på Platea har ständig kontakt med läraren, om läxor och andra hemuppgifter. Detta för att ge stöd och hjälp att arbeta in vanor och rutiner för läxläsning i vardagen.

 

knapp-socialsekreterare
knapp-foraldrar
knapp-barn