Utredningsplacering

 

Utredningar som kan genomföras vid våra enheter

 

  •  Social BBIC -utredning
  •  Neuropsykiatrisk utredning
  •  Psykologutredningar

 

Barns behov i centrum – BBIC

De sociala utredningar som utförs på Prästgården baseras på utredningssystemet BBIC (Barns Behov i Centrum). Vi strävar efter att BBIC skall genomsyra hela verksamheten och att varje barns individuella situation och behov ska prioriteras.

Samtal och observationer

Utredningarna grundas i det uppdrag Prästgården erhållit från ansvarig socialsekreterare och baseras i huvudsak på samtal med barnet, i viss mån samtal med vårdnadshavare samt observationer från vistelsetiden på Prästgården.

Underlag för socialtjänstens arbete

BBIC ger oss även möjlighet erbjuda placerande socialtjänst ett material, som kan användas av dem i deras fortsatta arbete och även är användbart och tydligt i de ärenden, som avgörs i domstol.

Trygg samtalssituation

Det är mycket viktigt att barnen känner sig trygga i samtalssituationen. Därför använder sig utredarna av bland annat  nätverkskartor samt “livslinjen” i samtalen. Vid behov kan utredarna, om det ingår i uppdraget och efter godkännande av vårdnadshavarna, även genomföra  referentsamtal med exempelvis skola, psykiatri och personer från klientens övriga nätverk.

Utredningstid tolv veckor – möjlighet till tidigare utlåtanden

En utredning varar i regel tolv veckor från och med att ett skriftligt uppdrag inkommit från placerande socialtjänst. I samband med omedelbara omhändertaganden (LVU § 6) har vi möjlighet att, inom ramen för rådande tidsförhållanden, ge tidiga utlåtanden, som dock inte är lika omfattande som en utredning.

Legitimerade medarbetare

Prästgården har samarbete med en legitimerad psykolog, legitimerad läkare och sjukgymnast som på uppdrag från ansvarig  socialnämnd gör läkarundersökningar, psykologutredningar och neuropsykiatriska utredningar på såväl barn som föräldrar.