Utslussning Prästgården

 

Plan för utslussning

Då barnet är i skedet att avsluta sin placeringen på Prästgården och det har fattats beslut vad som ska ske härnäst, utarbetar vi tillsammans med klienten och placerande socialtjänst en plan över hur utslussningen ska genomföras.

Stöd under övergångsperioden

Om det bedöms vara för barnets bästa har vi möjlighet att under en övergångsperiod finnas med som stöd och trygghet. På uppdrag av placerande socialtjänst kan vi exempelvis vara med vid besök i familjehem, i ursprungshemmet eller vid andra umgängessituationer. Vi kan också vara med som stöd vid ett familjehem om barnet efter tiden på Prästgården placeras i ett sådant.

Uppföljning och telefonkontakt

Personal som varit viktiga för barnen/ familjerna under placeringstiden på Prästgården kan även vid behov göra uppföljningsbesök, samt under en tid ha regelbunden telefonkontakt för att öka tryggheten och stödja dem i deras fortsatta utveckling.

Avskedsceremoni och minnesalbum 

Då barn efter en längre tids vistelse flyttar från Prästgården anordnas en avskedsceremoni, där barnen bland annat får ett minnesalbum. Det innehåller foton, text och andra bilder, som skildrar deras tid hos oss. Syftet med detta album är att barnen ska få ett positivt minne och kunna bevara minnen och ansikten även en lång tid efter det att placeringen avslutats.

Viktigt för små barn utan egna minnen

Detta anser vi är särskilt viktigt gällande små barn som varit placerade under lång tid, och inte själva kommer ihåg något från tiden på Prästgården och inte heller har någon i sin närhet som kan berätta om Prästgården och hur det är att bo där.

Öppenvårdsenheten extra resurs vid behov

I samband med utslussningen kan det i vissa fall vara lämpligt att Plateas öppenvårdsenhet – Maskrosen sätts in som extra stöd. Läs mer under rubriken Maskrosen –öppenvård.