Placeringens slut

 

Plan inför placeringens slutfas

Då barn och vuxna är i skedet att avsluta placeringen på Platea och det har fattats beslut om vad som ska ske härnäst, utarbetar vi tillsammans med klienter och placerande socialtjänst en plan över hur placeringens slutfas ska genomföras.

Stöd under övergångsperioden

Om det bedöms vara för barnets bästa har vi möjlighet att under en övergångsperiod finnas med som stöd och trygghet. På uppdrag av placerande socialtjänst kan vi exempelvis vara med som en trygghet vid besök i familjehem, i ursprungshemmet eller vid andra umgängessituationer. Vi kan också vara med som stöd vid ett familjehem om barnen efter tiden på Platea placeras i ett sådant.

Uppföljning och telefonkontakt

Personal som varit viktiga för barnen och familjerna under placeringstiden på Platea kan även vid behov göra uppföljningsbesök samt under en tid ha regelbunden telefonkontakt för att öka tryggheten och stödja dem i deras fortsatta utveckling.

Avskedsceremoni och minnesalbum

Då barn och ungdomar efter en längre tids vistelse flyttar från Platea anordnas en avskedsceremoni, där de små barnen bland annat får ett minnesalbum. Det innehåller foton, text och andra bilder, som skildrar deras tid hos oss.

Syftet med avskedscermonin är att barnen och ungdomarna ska få ett tydligt avslut och ett positivt minne från Platea.

Öppenvårdsenheten extra resurs vid behov

I samband med placeringens slutfas kan det i vissa fall vara lämpligt att Plateas öppenvårdsenhet – Maskrosen sätts in som extra stöd. Läs mer under rubriken Maskrosen –öppenvård.