Våra enheter

 

Södra villanSödra villan

Enheten Södra Villan är en av våra enheter, som står till förfogande med åtta platser för barn 0 till 12 år (syskon, 16 år) och deras familjer samt ensamkommande flyktingbarn. Vi kan även ta emot gravida kvinnor med eventuell partner för att så tidigt som möjligt kunna erbjuda utredningar eller stödinsatser. Läs mer

 

 

prästgårdenPrästgården

På enheten Prästgården står åtta platser till förfogande för barn 3-12 år utan samplacerade vårdnadshavare.
På Prästgården finns möjlighet att placera större syskonskaror tillsammans.
Läs mer

 

 

 

african descent youth listening to music on personal stereo  mp4 or mp3Familjehem

Vi har ett uppbyggt samarbete med familjehem på olika håll i Värmland och Örebro län.
Familjerna har en stor bredd gällande sammansättning, erfarenhet, egenskaper och utbildning. Läs mer

 

 

 

DandelionMaskrosen

Maskrosen öppenvård fungerar som insatsstöd åt socialtjänsten då de själva inte har tillräckliga resurser att tillgå.
Vi kan till exempel erbjuda, utredningar i hemmiljö, intensivstöd, kontaktperson, umgängesstöd. Läs mer

Kontakta oss