Maskrosen

Familjehem och öppenvård.

folder-maskrosen

Professionell
öppenvård

Vår öppenvård erbjuder en mångfald av tjänster, såsom utredningar, behandlingar i hemmiljö, intensivstöd, kontaktperson eller umgängesstöd. Vår personal har hög kompetens och har kvalificerade utbildningar för att kunna möta särskilda behov.

>> Läs mer om öppenvården  

folder-familjehem      

Konsulentledd
familjehemsvård

Våra familjehem har tillgång till stöd. Konsulenterna stöttar familjehemmet i att följa vård- och genomförandeplaner, är behjälpliga familjehemmet att sköta kontakter med skola, hälso- och sjukvård, kontakt med biologiska föräldrar/umgänge samt andra myndigheter utifrån barnets eller den unges behov.

>> Läs mer om familjehem