Prästgården HVB

 

HVB-hem för barn 3-12 år

Placeringsorsaken är allvarliga brister i hemmet t.ex. vad gäller föräldraförmåga, missbruk eller akut psykisk ohälsa hos föräldrar, frihetsberövade föräldrar, psykisk/fysisk misshandel och/eller behov av skydd.

Barnen placeras med grund enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) § 2 och § 6.

På Prästgården HVB får varje barn/syskonkombination en egen utredare/kontaktperson som tryggar deras vardag.
Nattetid finns alltid minst en vaken behandlingsassistent på plats i huset, vi ser att det är betydelsefullt att ha någon vuxen att ty sig till även nattetid.

  

 

Målgrupp

Vi tar emot barn där placeringsorsaken är allvarliga brister i hemmiljön, såsom föräldraförmåga, missbruk, akut psykisk ohälsa hos vårdnadshavare, frihetsberövade vårdnadshavare, psykisk/fysisk misshandel, och hedersrelaterat behov av skydd.

Trygg miljö

All verksamhet på Prästgården HVB sker för barnens bästa. Vi strävar efter att erbjuda en så hemliknande och trygg miljö som möjligt.

Bra kost

Den mat som serveras på Platea är hemlagad och vi är noga med vilka matvaror vi köper, det innebär att vi helst köper ekologisk närproducerad mat, grödor som odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO samt att köttvaror kommer från djur som levt ett bra liv hos bönder som haft en bra arbetsmiljö.

Placering enligt socialtjänstlagen

Placeringarna kan vara av både akut-, och utredningskaraktär och sker enligt Socialtjänstlagen (SoL), eller enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) § 2 och § 6.

 

knapp-socialsekreterare
knapp-foraldrar
knapp-barn