Södra Villan HVB

 


Södra Villan  HVB |  Akutplacering Södra Villan HVB  |  Utredningsplacering Södra Villan HVB | Behandlingsplacering Södra Villan HVB  |  Undervisning  |  Utslussning

 

HVB hem för barn upp till 12 år med anhörigapojke med maskros

Södra Villan är det hemtrevliga HVB hemmet där åtta platser står till förfogande för ensamma barn och familjer med barn upp till 12 år, syskon upp till 16 år.

Förkortningen HVB står för Hem för vård och boende.

Vi tar här emot barn/familjer där barnen är placerade med lagstöd både enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) §2, §3 och §6. Vid placeringar enligt LVU §3 tar vi enbart emot placeringar som grundas på ”något annat socialt nedbrytande beteende”. Vi tar emot gravida kvinnor inför förlossning.
Vi har stor erfarenhet när det gäller utredningar av föräldra-förmåga i kombination med intellektuella funktionsnedsättningar, föräldrar med tidigare missbruk samt ensamma barn och syskongrupper. Vi har även erfarenhet av barn med utåtagerande problematik.
Vi tar emot skyddsplaceringar och arbetar även med placeringar utifrån hedersrelaterat våld och förtryck vilket våra medarbetare är utbildade inom.

Kontakta oss

 

Målgrupp

Här kan vi ta emot och behandla familjer med relationsproblem i behov av omfattande gränssättningsstöd, och/eller anknytningsproblematik. Vi kan även ta emot barn eller syskonkombinationer med:

  • psykosociala problem
  • aggressionsproblematik
  • traumatiska stressreaktioner
  • social och/eller sexuell gränslöshet
  • suicidbenägenhet

Barnens bästa

All verksamhet på Södra Villan sker för barnets bästa. Vi strävar efter att erbjuda de barn och föräldrar som placeras hos oss, en så hemliknande och trygg miljö som möjligt.

Bra kost

Den mat som serveras på Platea är hemlagad och vi är noga med vilka matvaror vi köper, det innebär att vi helst köper ekologisk närproducerad mat, grödor som odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO samt att köttvaror kommer från djur som levt ett bra liv hos bönder som haft en bra arbetsmiljö.

Placering enligt socialtjänstlagen

Placeringarna kan vara av både akut-, utrednings- och behandlingskaraktär där barnen är omhändertagna enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) § 2, § 3 och § 6.

Undantag för kriminalitet och aktivt missbruk

Vid placeringar enligt LVU § 3 tar vi enbart emot placeringar som grundas på “något annat socialt nedbrytande beteende”. Vi tar således inte emot placeringar där barnet/ungdomen har ett aktivt missbruk alternativt svår kriminell problematik.

 

knapp-socialsekreterare
knapp-foraldrar
knapp-barn